SUSTATZAILEA: KANPONDOA, S.L.

KIROLAREN ARLOAN DIGITALIZAZIORAKO LAGUNTZAK.

316E/2022 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari gerentearena, digitalizaziorako inbertsioak egin dituzten Nafarroako Kirol Erakundeei, zerbitzu-enpresei eta Nafarroako kirol-sektoreko beren konturako langileei dirulaguntzak ematea onartzen duena.

DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA: 7.857,74 euro